Informace o nás

Cílem a posláním sdružení je podporovat všechny aktivity v oblasti podpory talentů, vzdělávání  a jiných činností souvisejícím s rozvojem člověka, vědy a techniky. 

 

Právní postavení

1.   Sdružení je dobrovolné, nezávislé a sdružuje členy na základě jejich společného zájmu

2.   Sdružení je právnickou osobou

 1. Sdružení je samostatná apolitická organizace, která působí nezávisle na politických stranách, státních orgánech územní samosprávy a podnikatelských sdruženích.
 2. Sdružení odpovídá za své závazky svým majetkem.
 3. Sdružení respektuje samostatnost jednotlivých členů
 4. Sdružení vzniká okamžikem registrace. Návrh na registraci podává přípravný výbor sdružení.
 5. Sdružení je založeno na dobu neurčitou

 

Předmět činnosti

Předmětem činnosti sdružení  je :

 1. podpora rozvoje podnikání
 2. podpora talentů – vynikajících talentovaných jednotlivců
 3. podpora vědecké činnosti a vzdělání
 4. podpora kulturní, osvětové a sportovní činnosti
 5. podpora a rozvoj činnosti humanitární v oblasti mezilidských vztahů, zejména péče o staré občany a další činnosti
 6. podpora obnovy chátrajících nebo již zaniklých objektů a celých obcí
 7. podpora vytvářením nových pracovních příležitostí

 

Orgány sdružení

 

 1. valná hromada
 2. představenstvo
 3. předseda
 4. místopředseda
 5. kontrolní a revizní komise

Historie projektu

V této části můžete popsat historii Vašeho projektu a co Vás vedlo k nápadu jej realizovat. Je vhodné se také zmínit o důležitých milnících a poděkovat lidem, kteří se na projektu účastnili.