SPOLEČENSKO VZDĚLÁVACÍ A ZÁJMOVÁ AKADEMIE

05.03.2012 12:07

Jsou připraveny ke spuštění rozsáhlé projekty

Společesko vzdělávací a zájmové akademie - SVAZAK

Tento projekt se opírá o mezinárodní spolupráci a jeho součástí je vytvoření Mezinárodní školy jazyků a vytváření předpokladů pro řešení nezaměstnanosti. 

Hnutí za obnovu pohraničí

Projekt, který řeší vytvoření nezbytných životních podmínek pro znovuoživení pohraničních a venkovských lokalit především v českém a slovenském prostředí viz. https://nadaceneli.webnode.cz/

Podpora obnovitelných zdrojů materiálů a energií - SOLÁRNÍ, VĚTRNÉ A VODNÍ aj.

Pro naplňování projektů budou využívány a zprovozněny tovarny ALICO v Kolíně - jde o předního světového výrobce brusných materialů... a znovu zprovozněním průmyslových objektů v různých lokalitách ČR a v zahraničí, kde bude realizován projekt ekologických zpracovatelských linek na likvidaci starých pneumatik novou revoluční metodou s následným zpracováním produktů vzniklých likvidací.

Své partnerské subjekty a pobočky, s nimiž jsou uzavřené smlouvy a memoranda o spolupráci, máme v Austrálii, Hongkongu, Kyrgyzstánu, Bělorusku, na Ukrajině a v Rusku 

K účelům ITS - HOPE byl založen společný podnik v Hongkongu

Projekty jsou svými cíli a posláním výrazně přitažlivé pro řadu významných mezinárodních podnikatelských subjektů i politických osobností.

 

Byly již získány první investični prostředky a podpora investorů mezinarodního koncernu ze zámoři (Asie a Tichomoří).