NEUVĚŘITELNÉ, ALE FAKT !

19.02.2012 14:17

Následně si promítnete video S NEUVĚŘITELNÝM, ale o to více skutečným dějem, který dokladuje FAKT, že

LÉČIT SE DÁ NEJEN LÉKY A OPERACEMI...

Předem je však dobré vědět, že EMOCE = z latinského „Dovere“ > ex + movere > pohnout ven, rozpohybovat, rozhýbat

 

Stručný překlad videa s anglickým průvodním slovem:

Obsah videa:

 V momentě, kdy cítíme srdcem, vytváříme určité elektromagnetické pole okolo  sebe.

To pole nezasahuje jen pár metrů okolo nás, ale moderními přístroji se dá jeho pole naměřit i ve vzdálenosti mnoha kilometrů od místa, kde se srdce fyzicky nachází!

 

 Krátký film, který uvidíte, je ze zvláštní nemocnice v Pekingu, v Číně, kde nepoužívají léčiva.

 V přímém přenosu na ultrazvuku je zde zachycen průběh léčení  3cm nádoru močového  měchýře.   Vlevo je původní nález, vpravo je přímý přenos ultrazvukem z toho, co v těle probíhá.

 Ti tři muži, odříkávající zvolená slova, jsou specielně vytrénovaní ve  schopnosti vcítit se do situace, jako by byl již nádor vyléčen, a tento fyzicky i  emocionální pocit v sobě  udržet. Ta slova, která vyslovují,  si zvolili tak, aby si v sobě tento pocit  utvrdili a posílili.

Pacientka, která se podrobila této léčbě, byla v západních nemocnicích  zařazena  jako neléčitelná.

 

 Nádor zde zmizí během 2:40 min.

 

Oni si zvolili určité slovo. Může to být jakékoli slovo, jen u nich musí  vyvolat  pocit,  že to, co si představují, se  JIŽ STALO! ... Stalo se!!! A TAK SE STALO. 

Celé to silové pole, které se vytváří kolem společného záměru jejich srdcí,  mění nasledně i strukturu hmotného světa, jak dokazuje monitor ultrazvuku,  na  kterém  nádor po necelých 3 minutách zmizí.

 

Nyní klikni na kterýkoliv obrázek